Firma Ünvanı:
İlgili Kişi:
Adres:
Şehir:
İlçe
Posta Kodu:
Telefon 1: ör: 2125266464
Telefon 2: ör: 2125266464
Faks: ör: 2125266464
Vergi Dairesi:
Vergi No:
E-posta:
Kullanıcı Adı:
Şifre:  (6-12 Karakter)
Şifre (Tekrar):
 
SÖNMEZ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. sönmezb2b ? b2b Partner? ÜYELİK SÖZLEŞMESİ A-TARAFLAR (Sözleşme taraflarının namları sözleşme metni içinde) q SÖNMEZ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ (Hamidiye Caddesi Zahire Borsası Sk. Yıldız İş hanı No:6/6 Sirkeci/İSTANBUL ) sönmezb2b olarak, q 2-Üye;_____________________________________________________________ Adres ; _____________________________________________________________ ( "b2b Partner" olarak anılacaktır. ) B- TANIMLAR q sönmezb2b; Sönmez'in internet üzerinden çalıştığı firmalara online olarak ürün satışı yaptığı www.sonmezltd.com.tr ile ileride duyurulabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen internet web adreslerinden oluşan satış kanalına verilen isimdir. q www.sonmezltd.com.tr: Sönmez?in elektronik ortamda tanıtım pazarlama ve her tür hizmet faaliyetlerini yürüttüğü platformun adıdır. q Hizmetlerin Tanımı: Sönmez, ?b2b partner?? akit tarafa iletişim hizmetleri (elektronik posta, açık arttırma, ürün bilgisi alma vb), elektronik ticaret yapma imkanı ve farklı ödeme araçları ile ödemede bulunma imkanı sunar. C-SÖZLEŞMENİN KONUSU q Üye ?b2b Partner? ın uyacağı kuralları ve karşılıklı yükümlülükleri belirler. D- sönmezb2b ÜYELİK SİSTEMİ q ?b2b Partner?a, Sönmez?in belirleyeceği bir "Partner kodu", sistemde her türlü kullanıcı işlemi yapmaya yetkili "yönetici kullanıcı adı" ve ilk kullanımdan sonra değiştirilmesi gereken bir "geçici şifre? verilir. q Şifre'nin değiştirilmesi yenisinin seçimi ve korunması tamamen ?b2b Partner?in sorumluluğundadır. Sönmez,şifre kullanımından doğacak problemlerden ve zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. q ?b2b Partner? istemesi halinde değişik yetkilere sahip "Kullanıcı Adları" yaratabilir ve bunları şirketi içinde yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. E- ?b2b Partner?ın YÜKÜMLÜLÜKLERİ q Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bunlardan doğan sorumlulukların kendisine ait olduğunu yalnış bilgi verme ve, kurallara uymama halinde ihtara gerek kalmaksızın Sönmez?e tek taraflı akti fesih yetkisi ve hizmeti durdurma yetkisi verdiğini, q sönmezb2b?de verilen şifrenin ve yaratacağı kullanıcı kod ve şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bunlarla yapılacak işlemlerin ?b2b Partner? adına, yetkilisince yapıldığını, q sönmezb2b?de verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Sönmez?e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, q ?b2b Partner? diğer kullanıcıların zararına haksız rekabet yaratıcı davranmamayı onların iletişimini engellememeyi, alım yapma niyeti olmaksızın sönmezb2b ortamında gösterilen stokları rezerve etmeye kalkışmamayı, başka kullanıcılara ve ortama zarar verici virüs, program vs. üretmemeyi ve zincir posta, postalanması yasak mesajları postalamamayı, elde etmiş olduğu herhangi bir ticari bilgiyi zarar verici şekilde kullanmamayı, rızası ile veya rıza harici başkalarına ait elde ettiği kişisel bilgileri zarar verici kötü amaçlarla kullanmamayı, kayıt etmemeyi başka adreslere göndermemeyi , ticari ve sosyal etik değerlere, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uygun davranmayı, tehdit, taciz, hakaret içeren ifadelerde bulunmamayı, şifre, kullanıcı adı seçimi, talep yazı ve mesajlarda bunlara uygun davranmayı bu gibi hallerde sorumluluğun kendisine ve kötü niyetli kullanıcılara ait olduğunu ve Sönmez?in sorumluluğu bulunmadığını, Sönmez?in izni olmadan sönmezb2b hizmetlerini özel şahsi, ticari veya başka amaçlarla kullanmamayı, herhangi bir mal veya hizmet ticareti yapmamayı, buna yönelik kampanya, mesaj, anket, yarışma, davet, promosyon, teklif, zincir mektup ve reklam faaliyetlerinde bulunmamayı, böylesi durumlarda Sönmez?in tek taraflı olarak akdi fesih edebileceğini, q "b2b Partner"in yeterli güvenlik önlemlerini almamasından dolayı veya bilgilerin Sönmez haricinde başka şahısların eline geçmesinden Sönmez'in sorumlu olmadığını, hizmet kullanımı sırasında elde edilen bilgilerin ve internet üzerinden gelen her tür verinin "b2b Partner" rıza ve isteği ile talep edilmiş olduğunu, bunların ?b2b Partner? bilgisayarlarında ve sistemlerinde yaratabileceği arıza, bilgi kaybı vb. sorumluluğun ?b2b Partner?a ait olduğunu, bundan dolayı Sönmez?den tazminat talep hakkı bulunmadığını, q sönmezb2b?de sunulan hizmetlere Sönmez tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Sönmez?in uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi, q Sistem üzerindeki satın alma işlemini Sönmez?in belirlediği kredi limitleri içinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, q Mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise; teslim alacak olanın, teslim almaya dair ?b2b Partner?a ait antetli kağıda imzalı ve kaşeli bir "teslim alma yetki belgesi " ve imza sirküleri ibraz etmesi ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kişi adına bu şahsın imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder. q b2b Partner , Sönmez?in sitesinde kampanya, ürünler , hizmetler hakkında bilgi ve reklam yapması yanında, sözleşmenin kurulmasından itibaren Sönmez b2b ye bildirdiği mail adresi vasıtasıyla kampanya günleri ve Sönmez b2b nin belirlediği dönemler itibariyle ürün ,fiyat tanıtım mesajları göndermesini ,bu mesajların sisteme üye olanların bilgilendirilmesi kapsamında olduğunu ve kendisinin işbu sözleşme ile bu mesajların (Spam e-posta vs.) kendisine düzenli olarak gönderilmesini talep ettiğini kabul eder . b2b Partner bu bilgilendirmenin yapılmamasını istemesi halinde bu talebini Sönmez b2b ye e-mail ile iletir ve mesajın ulaşması ile istek yerine getirilir . F-SÖNMEZ?İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ q Sönmez, sönmezb2b?nin sürekliliğinin ve veri güvenliğinin sağlanması, mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapıyı kurar ve bakımını sağlar, sönmezb2b?de yer alan birçok bilginin Sönmez dışındaki kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak üyelerinin sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir. q Sönmez, sönmezb2b?de verilen siparişlerde malı elindeki imkanlarla adil bir sıralama ile en çabuk ve en iyi şekilde teslim etmek için gayret gösterir. G-SÖNMEZ? E VERİLEN YETKİLER q Sönmez, herhangi bir zamanda sönmezb2b ortamının çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Ortamın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı sönmezb2b üyelerine veya üçüncü sahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. q Sönmez?in, sönmezb2b?de yaptığı satışlar, kendi stokları ile sınırlıdır. Sönmez stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Bu durum ??b2b partner?a talep ve tazminat hakkı sağlamaz. Ürünlerin özellikleri ile olabilecek yanlış bilgilendirmelerin Sönmez tarafından düzeltilmesi ??b2b partner?? a herhangi bir talep hakkı vermez. q Sönmez, ?b2b Partner?ın ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web hizmetleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. q sönmezb2b?de satışa sunulan ürünlerin fiyatını belirleme ve değiştirme hakkı Sönmez?e aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Sönmez hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. q Sönmez, ?b2b Partner?ın Sönmez?den başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde ?b2b Partner? geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Sönmez?in sorumlu olmadığını kabul eder. q Sönmez, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde ?b2b Partner? hizmetlerden yararlanabilmesi için Sönmez b2b ana sayfasında veya şifre giriş safhasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, "onay" butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi ve yazılı onayını sönmez e iletmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde ?b2b Partner?ın üyeliği Sönmez tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir. q Sönmez, sönmezb2b?nin üyelik gerektirmeyen hizmetlerini zaman içersinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Sönmezb2b?de ek hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. H-ÜRÜN TESLİMATI q b2bPartner Mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise; teslim alacak olanın, teslim almaya dair ?b2b Partner?a ait antetli kağıda imzalı ve kaşeli bir "teslim alma yetki belgesi " ve imza sirküleri ibraz etmesi ve teslimat belgesini teslim almaya yetkili kişi adına bu şahsın imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder Sönmez?in kendi dağıtım sistemi ile yapacağı teslimatta Sönmez?in uygun göreceği nakliye ve teslim şekli uygulanır.Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde, mal müşteri riskinde seyreder, Müşteri bildirdiği adreste bulunamaz ise müşteriye kargo personeli tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. Müşteri üç gün içinde aramadığı takdirde akdin feshi ile sipariş bedelinin % 20si cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder, kargo ücreti ile birlikte ?b2b Partner?in cari hesabına borç olarak kaydedilir. Kredi kartı ile yapılmış siparişlerde kredi kartından bu bedel tahsil edilir. Ürün nakliyesini Sönmez ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde; taşıma koşulları, ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir. I-ÜRÜN İADESİ q İşbu sözleşme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hak. Kanun ve Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve esaslarına Dair Tebliğ'in ve ilgili diğer mevzuat uyarınca on-line satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurularak, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade edeceği ürünler, Sönmez tarafından geri alınacak olup, bu maddede sözü edilen yükümlüklerin yerine getirilmesinden doğan zararlardan Sönmez kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ancak gerek iade edilecek olan gerekse arızalı ürünün ilgili formlar doldurulduktan ve Sönmez yetkililerinden onay alındıktan sonra Sönmez?e ulaştırılması ile ilgili her türlü yükümlülük ve masraf ?b2b Partner?a aittir. Kredi kartı kullanılarak (POS, Moto POS, Mail Order) yapılan alımların iadesinde Sönmez tarafından anlaşmalı bankalara ödenmiş olan komisyon tutarı düşülerek ?b2b Partner?a ödeme yapılır J-DELİL SÖZLEŞMESİ q Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Sönmez?in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının kayıtsız şartsız kesin delil olduğunu ve bu maddenin delil sözleşmesi olduğunu kabul ve taahhüt eder. K-YETKİLİ MAHKEMELER q Akdi ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. L-YÜRÜRLÜK q İş bu sözleşme başvuru yapan üyenin sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurup,imzalayarak Sönmez?in onayına sunması ve Sönmez tarafından kabulu ile geçerlilik kazanır. M-FESİH q Sönmez herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirebilir. N-TEBLİGAT q Üye adres değişikliğini Sönmez e noter kanalı ile bildirmedikçe mevcut adresine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. -- İşbu sözleşme 14 (ondört-A..N) maddeden ve iki nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak, Sönmez onayı ile kabul ve taahhüt edilmiştir. ......../........./............ Şirket---- : _____________________ Şirket : _____________________ Yetkili--- : _____________________ Yetkili : _____________________ İmza ve Kaşe : İmza ve Kaşe : q Sözleşme ekleri :Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalayarak, ekinde kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin kayda geçilebilmesi için; İmza sirküleri, vergi levha sureti, son altı aya ait ticari faaliyet belgesi ve şahıs firmaları için kimlik fotopisi ni sözleşme ekinde göndermeleri gerekmektedir.